J 17,22

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA
Prośba za przyszły Kościół
17 22 I także chwałę*, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.


Przypisy

17,22 - Por. J 17,5; Jezus więc przekazuje Kościołowi Bożą zasadę jedności

Zobacz rozdział