J 18,5

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS W OGRÓJCU
Pojmanie*
18 5 Odpowiedzieli Mu: «Jezusa z Nazaretu». Rzekł do nich Jezus: «Ja jestem». Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi.


Przypisy

18,1 - Por. Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; Łk 22,47-53.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział