J 20,6-7

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
PO ZMARTWYCHWSTANIU
Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie*
20 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu*.


Przypisy

20,1 - (J 20,1-10) - Por. Mt 28,5-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11.
20,7 - Inni: "na swoim miejscu".

Zobacz rozdział