J 6,15.64

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
CHLEB ŻYWY
Cudowne rozmnożenie chleba*
6 15 Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
Mowa eucharystyczna
64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać.


Przypisy

6,1 - Zdarzenie opisane i przez Synoptyków (Mt 14,14-21; Mk 6,34-44; Łk 9,11-17). Znamienne dla J są: 1. uzupełnienia co do okoliczności faktu; 2. uwydatnienie inicjatywy samego Jezusa; 3. związek teologiczny faktu z Eucharystią.

Zobacz rozdział