J 8,36

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
WODA ŻYWA I ŚWIATŁOŚĆ
Światłość wobec ciemności
8 36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.


Zobacz rozdział