J 8,56

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
WODA ŻYWA I ŚWIATŁOŚĆ
Światłość wobec ciemności
8 56 Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się»*.


Przypisy

8,56 - Chrystus był przedmiotem obietnicy danej Abrahamowi (Rz 12,3; Ga 3,16), pragnął on więc oglądać "dzień Mesjasza" (por. Łk 10,24). Tradycja judaistyczna komentowała śmiech Abrahama (Rdz 17,17) jako radość z narodzin Izaaka, w którym ujrzał on przyszłego Mesjasza. Jezus więc nawiązał do typologii Izaak - Chrystus. Inni przypuszczają, że Abraham miał w Otchłani objawienie o działającym już Zbawcy.

Zobacz rozdział