Jk 1,19

Jak zamieniać słowo prawdy w czyn?
1 19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu*.


Przypisy

1,19 - Por. Syr 5,11; Koh 7,9.

Zobacz rozdział