Jk 1,22

Jak zamieniać słowo prawdy w czyn?
1 22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.


Zobacz rozdział