Jk 2,22

Wiara bez uczynków jest martwa
2 22 Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.


Zobacz rozdział