Jk 2,25

Wiara bez uczynków jest martwa
2 25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich*, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki?


Przypisy

2,25 - Por. Joz 2,1.15; Joz 6,17.25; Hbr 11,31.

Zobacz rozdział