Jk 3,5n

Grzechy języka
3 5 Tak samo język, mimo że jest małym członkiem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. 6 Tak i język jest ogniem, sferą* nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym* rozpala krąg życia*.


Przypisy

3,6 - "Sferą" - dosł.: "światłem", zwrot różnie tłum.; "ogniem piekielnym" - por. J 8,14; 2 Tes 2,9.11; Ap 16,13; Ap 20,10; Ap 22,15; "krąg życia" - określenie filozoficzne, opisujące cykl zmian i przemian w życiu ludzkim. W mowie potocznej, jak tutaj, ma znaczenie ogólne: życie.

Zobacz rozdział