Jk 5,17

Różne zachęty i przestrogi
5 17 Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.


Zobacz rozdział