Jk 1,14

Jak się zachować wobec doświadczeń i pokus?
1 14 To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.


Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział