Jk 1,2-4

Jak się zachować wobec doświadczeń i pokus?
1 2 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia*. 3 Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. 4 Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.


Przypisy

1,2 - Por. Mt 5,10; Rz 5,3.

Zobacz rozdział