Jk 3,16-17

Prawdziwa mądrość
3 16 Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. 17 Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy*.


Przypisy

3,17 - Por. Mdr 7,22nn.

Zobacz rozdział