Jk 3,16-4,3

Prawdziwa mądrość
3 16 Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. 17 Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy*. 18 Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój*.
Chciwość i pycha
4 1 Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych*. 2 Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość*, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. 3 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.


Przypisy

3,17 - Por. Mdr 7,22nn.
3,18 - Por. Iz 32,17. Inni tłum.: "zasiewa się dla tych, którzy pomnażają pokój".
4,1 - Por. Rz 7,23; Kol 3,5.
4,2 - Zazdrość połączona z żądzą coraz większego posiadania.

Zobacz rozdział