Jk 4,12

Grzechy przeciw miłości bliźniego
4 12 Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?


Zobacz rozdział