Jk 4,7

Chciwość i pycha
4 7 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu*, a ucieknie od was.


Przypisy

4,7 - por. 1 P 5,9.