Jl 2,25

Zapowiedź nowego przymierza
2 25 «W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam»*.


Przypisy

2,25 - Por. Jl 1,4.

Zobacz rozdział