Jl 3,4

Znaki nastania dnia Pańskiego
3 4 Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny*.


Zobacz rozdział