Jl 4,14

Narody przed sądem Pańskim
4 14 Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku [znajdować się będą], bo bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku.


Zobacz rozdział