Jl 2,13bc

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 2,13bc
Warunkiem przebaczenia - pokuta
2 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli*.


Przypisy

2,13 - Por. Wj 34,6; Ps 86[85],5; Jon 4,2.

Zobacz rozdział