Jl 4,1

Narody przed sądem Pańskim
4 1 * I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los jeńców Judy i Jeruzalem,


Przypisy

4,1 - Wlg nie dzieli tekstu księgi na cztery rozdziały, stąd treść od Jl 4,1 stanowi dalszy ciąg rozdziału trzeciego.

Zobacz rozdział