Jl 4,12

Narody przed sądem Pańskim
4 12 «Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne.


Zobacz rozdział