Jl 4,13

Narody przed sądem Pańskim
4 13 Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka».


Zobacz rozdział