Jl 4,3

Narody przed sądem Pańskim
4 3 a o lud mój los rzucali i chłopca wymieniali za nierządnicę, a dziewczę sprzedawali za wino, aby pić.


Zobacz rozdział