Joz 13,22

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PRZEGLĄD WALK O PALESTYNĘ
Pokolenie Rubena
13 22 Również wróżbitę Balaama, syna Beora, wraz z innymi ofiarami walki zabili Izraelici mieczem.


Zobacz rozdział