Joz 14,2

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PIERWSZY PODZIAŁ W GILGAL*
Wprowadzenie
14 2 Podział dokonany został losem, tak jak Pan rozkazał przez Mojżesza, dla dziewięciu i pół pokoleń,


Przypisy

14,1 - Rozdziały te tworzą jeden opis geograficzny na podstawie licznych dokumentów (por. błogosławieństwo Jakuba: Rdz 49, i Mojżesza: Pwt 33).

Zobacz rozdział