Joz 15,44

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PIERWSZY PODZIAŁ W GILGAL*
Wykaz miejscowości pokolenia Judy
15 44 Keila, Akzib, Maresza: dziewięć miast z przyległymi wioskami.


Przypisy

14,1 - Rozdziały te tworzą jeden opis geograficzny na podstawie licznych dokumentów (por. błogosławieństwo Jakuba: Rdz 49, i Mojżesza: Pwt 33).

Zobacz rozdział