Joz 15,56

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PIERWSZY PODZIAŁ W GILGAL*
Wykaz miejscowości pokolenia Judy
15 56 Jizreel, Jokdeam*, Zanoach,


Przypisy

14,1 - Rozdziały te tworzą jeden opis geograficzny na podstawie licznych dokumentów (por. błogosławieństwo Jakuba: Rdz 49, i Mojżesza: Pwt 33).
15,56 - Inni wg 1 Krn 2,44 popr.: "Jorkeam".

Zobacz rozdział