Joz 18,14

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
DRUGI PODZIAŁ W SZILO
Pokolenie Beniamina
18 14 Stąd skręcała granica, wracając od strony zachodniej ku południowi, od góry wznoszącej się naprzeciw Bet-Choron od południa i kończyła się na Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, mieście potomków Judy. Taka jest strona zachodnia.


Zobacz rozdział