Joz 19,13

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
DRUGI PODZIAŁ W SZILO
Pokolenie Zabulona
19 13 a stąd znów przechodziła ku wschodowi, ku wschodzącemu słońcu, do Gat-Hachefer, do Et-Kasim i biegła dalej do Rimmon, zwracając się do Nea.


Zobacz rozdział