Joz 19,36

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
DRUGI PODZIAŁ W SZILO
Pokolenie Neftalego
19 36 Adama, Ha-Rama, Chasor,


Zobacz rozdział