Joz 24,29-31

OSTATNIE POLECENIA JOZUEGO
TRADYCJE O GROBIE JOZUEGO, JÓZEFA I ELEAZARA
Śmierć Jozuego
24 29 Potem umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana*, mając sto dziesięć lat. 30 Pochowano go w posiadłości jego dziedzictwa w Timnat-Serach, w górach Efraima, na północ od góry Gaasz*. 31 Izrael służył Panu przez cały czas życia Jozuego i przez cały czas życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a dobrze znali wszystko, co Pan uczynił dla Izraela.


Przypisy

24,29 - Jozue otrzymuje ten tytuł jak Mojżesz: Joz 1,1; Pwt 34,5; Dawid: Ps 18[17],1; Ps 89[88],4.21. Są oni typami Sługi Jahwe, jakim jest Mesjasz: Iz 42; Iz 49; Iz 50; Iz 52-53.
24,30 - LXX dodaje: "Tam złożyli wraz z nim w grobie, gdzie go pochowali, noże krzemienne, którymi obrzezał synów Izraela w Gilgal, gdy wyprowadził ich z Egiptu, jak Pan mu rozkazał; są one tam jeszcze do dnia dzisiejszego".

Zobacz rozdział