Joz 3,5

PODBÓJ PALESTYNY
PRZEJŚCIE PRZEZ JORDAN*
Przygotowanie
3 5 Wtedy rzekł Jozue do ludu: «Oczyśćcie się*, gdyż jutro Pan sprawi cuda wśród was».


Przypisy

3,1 - Przejście Jordanu zawiera wiele podobieństwa z przejściem przez Morze Czerwone: por. Wj 14,5-15,21. Zob. 1 Kor 10,1-5. Ojcowie Kościoła dlatego uważali Jozuego za typ Chrystusa.
3,5 - Oczyszczenie polegało na oddaleniu przedmiotów bałwochwalczych i obmyciach (por. Wj 19,10-15; Kpł 20,7; Lb 33,51-53; 1 Sm 16,5).

Zobacz rozdział