Joz 4,19

PODBÓJ PALESTYNY
W GILGAL
Jozue wyjaśnia znaczenie przejścia
4 19 Dziesiątego dnia miesiąca pierwszego lud wyszedł z Jordanu i rozłożył się obozem w Gilgal* na wschód od Jerycha.


Przypisy

4,19 - Odległe o 4 km od rzeki, pierwsza stolica Izraela w Kanaanie. Tu dokonano obrzezania, świętowano Paschę, dokonano pierwszego podziału ziemi (Joz 14,6). W czasach Saula było ono centrum politycznym i religijnym (1 Sm 11,15). Nazwa zawiera aluzję od kręgu kamieni.

Zobacz rozdział