Joz 4,20

PODBÓJ PALESTYNY
W GILGAL
Jozue wyjaśnia znaczenie przejścia
4 20 Owe zaś dwanaście kamieni, które zabrano z Jordanu, Jozue ustawił w Gilgal.


Zobacz rozdział