Joz 6,25

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Uratowanie Rachab
6 25 Nierządnicę Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej należeli, pozostawił Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy*, ponieważ ukryła wywiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho.


Przypisy

6,25 - Por. Mt 1,5; Hbr 11,31; Jk 2,25.

Zobacz rozdział