Joz 6,26

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Klątwa rzucona na Jerycho
6 26 W owym czasie Jozue wypowiedział do ludu przysięgę: «Niech będzie przeklęty przed obliczem Pana człowiek, który podjąłby się odbudować miasto Jerycho: Za cenę życia swego pierworodnego [syna] założy fundamenty, za cenę życia najmłodszego syna postawi bramy»*.


Przypisy

6,26 - Por. 1 Krl 16,34.

Zobacz rozdział