Joz 7,1

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Klęska pod Aj karą za świętokradztwo
7 1 Izraelici dopuścili się przestępstwa na rzeczach obłożonych klątwą. Akan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy, przywłaszczył sobie coś z dobra obłożonego klątwą, dlatego zapłonął gniew Pana przeciw synom Izraela.


Zobacz rozdział