Joz 1,3

PODBÓJ PALESTYNY
PRZYGOTOWANIA
Zadanie Jozuego
1 3 Każde miejsce, na które zstąpi wasza noga, Ja wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi.


Zobacz rozdział