Joz 10,14b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
PODBÓJ PALESTYNY
ZWYCIĘSTWO POD GIBEONEM I PODBÓJ POŁUDNIOWEJ PALESTYNY
Zwycięstwo Jozuego
10 14 Nie było podobnego dnia ani przedtem, ani potem, gdy Pan usłuchał głosu człowieka. Rzeczywiście Pan sam walczył za Izraela.


Zobacz rozdział