Joz 10,21

PODBÓJ PALESTYNY
ZWYCIĘSTWO POD GIBEONEM I PODBÓJ POŁUDNIOWEJ PALESTYNY
Pięciu królów w jaskini Makkedy
10 21 Wrócił więc cały lud zdrów i cały do obozu Jozuego w Makkedzie, a nikt nie odważył się nawet językiem napastować Izraelitów.


Zobacz rozdział