Joz 15,17

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PIERWSZY PODZIAŁ W GILGAL*
Kalebici zajmują terytorium Hebronu
15 17 Zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i ten dał mu za żonę swoją córkę, Aksę.


Przypisy

14,1 - Rozdziały te tworzą jeden opis geograficzny na podstawie licznych dokumentów (por. błogosławieństwo Jakuba: Rdz 49, i Mojżesza: Pwt 33).

Zobacz rozdział