Joz 20,7

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
DRUGI PODZIAŁ W SZILO
Miasta ucieczki
20 7 Poświęcili w tym celu Kadesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kiriat-Arba, czyli Hebron, na górze Judy.


Zobacz rozdział