Joz 21:43-45

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
MIASTA LEWICKIE*
Wypełnienie obietnic Bożych
21 43 Tak Pan dał Izraelitom cały kraj, który poprzysiągł dać ich przodkom. Objęli go oni w posiadanie i w nim zamieszkali. 44 Pan użyczył im pokoju dokoła, zupełnie jak poprzysiągł ich przodkom, a żaden z ich wrogów nie mógł się wobec nich ostać. Wszystkich ich wrogów dał Pan im w ręce. 45 Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się spełniła.


Przypisy

21,1 - (Joz 21,1-42) - Czterdzieści osiem miast pokolenia Lewiego stanowią rekompensatę za brak autonomii politycznej.

Zobacz rozdział