Joz 23,11

OSTATNIE POLECENIA JOZUEGO
PRZEMÓWIENIE JOZUEGO DO LUDU
Religijno-społeczny testament Jozuego
23 11 Troszczcie się bardzo o wasze życie, miłując Boga waszego, Pana.


Zobacz rozdział