Joz 3,2

PODBÓJ PALESTYNY
PRZEJŚCIE PRZEZ JORDAN*
Przygotowanie
3 2 Po upływie trzech dni przeszli zwierzchnicy przez obóz


Przypisy

3,1 - Przejście Jordanu zawiera wiele podobieństwa z przejściem przez Morze Czerwone: por. Wj 14,5-15,21. Zob. 1 Kor 10,1-5. Ojcowie Kościoła dlatego uważali Jozuego za typ Chrystusa.

Zobacz rozdział