Joz 5,14

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
"Wódz zastępów Pańskich"*
5 14 A on odpowiedział: «Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Pańskich i właśnie przybyłem». Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: «Co rozkazuje mój pan swemu słudze?»


Przypisy

5,13 - Por. Wj 3,1-6; Sdz 2,1-5. Kanaan staje się Ziemią Świętą.

Zobacz rozdział