Joz 7,2

PODBÓJ PALESTYNY
ZDOBYCIE JERYCHA
Klęska pod Aj karą za świętokradztwo
7 2 Jozue wysłał mężów z Jerycha do Aj, które leży obok Bet-Awen*, na wschód od Betel, i rzekł im: «Idźcie w góry i wybadajcie tę okolicę». Ludzie ci poszli i przypatrzyli się miastu Aj,


Przypisy

7,2 - "Które leży obok Bet-Awen" - brak w LXX.

Zobacz rozdział